Baixa de vehicles

Per donar de baixa el seu vehicle és molt fàcil i no li costarà res, és GRATUÏT.

Què ha de fer?

 1. Posar-se en contacte amb Desballestaments Pol, que com a CAT (Centre Autoritzat per al Tractament de Vehicles Fora d'Us) hi està autoritzat, i el més aviat possible li recollirem el seu vehicle.

   

 2. Entregar la documentació associada al vehicle en el moment d'entregar-lo :

  Si es tracta d’una persona física (titular, propietari del vehicle o persona que el representi):
  · Permís de circulació del vehicle. (Original)
  · Targeta d’Inspecció Tècnica del vehicle (Original)
  · Document nacional d’Identitat (DNI) (Original i en vigor)

  -----------------------------------------

  Si es tracta d’una persona jurídica (una empresa, societat, etc.):
  · Permís de circulació del vehicle (Original)
  · Targeta d’Inspecció Tècnica del vehicle (Original)
  · Fotocòpia de la targeta d’Identificació Fiscal de la societat (NIF)
  · Fotocòpia DNI de la persona autoritzada (gerent, apoderat o autoritzat, administrador).

  3. Signar la sol·licitud de la baixa que li entregarem des de nostre centre autoritzat.

  Un cop signada la sol·licitud de baixa nosaltres li lliurarem la baixa definitiva oficial de Direcció General de Transit (DGT) indicant que el vehicle ha estat donat de

  baixa al Registre. Aquest document li servirà per acreditar davant de qualsevol administració que el seu vehicle ha estat donat de baixa.

  El justificant de baixa que li entregarem disposa d'un sistema de verificació que permet comprovar per Internet la seva autenticitat.